Collie eye anomali: orsaker, symtom, förebyggande

Vad är collie eye anomali? Vilka raser påverkar det och vilka är konsekvenserna av denna ärftliga sjukdom?

Hjälp utvecklingen av webbplatsen och dela artikeln med vänner!

Vad är collie eye anomali?

Koroidal hypoplasi kallas också oftare för collie-ögonanomali. Detta är en ärftlig sjukdom som kan drabba Border Collie, Rough Collie, Shorthair Collie, Lancashire Heeler eller Shetland Sheepdog.

Hos hundar som drabbats av sjukdomen finns en mutation i en gen som är involverad i ögats utveckling, vilket leder till en onormal utveckling av de blodkärl som stödjer näthinnan. Vid koroidal hypoplasi påverkas båda ögonen men ibland i olika grad mellan de två ögonen.

Hur smittar sjukdomen?

Collie eye anomali är en sjukdom:

  • ärftligt, som överförs från föräldrar till ättlingar,
  • monogen, dvs kopplad till en mutation i en enda gen,
  • recessiv dvs som kräver att båda föräldrarna överför den muterade genen till sin avkomma,
  • autosom alt, d.v.s. inte kopplat till sex.

Det finns milda och svåra former av sjukdomen. Eftersom dessa två former beror på en mutation i samma gen, kan hundar med en mild form föda avkommor som kommer att uppvisa en svår form.

Hur manifesterar Collie's eye anomali?

Hos hundar som drabbats av Collie eye anomali, finns det en stor variation av kliniska tecken beroende på de drabbade raserna och individerna.

Den milda formen av sjukdomen (grad 1 och 2) orsakar inga visuella obehag och utvecklas inte, medan de svåra formerna (grad 3 och 4) är progressiva och åtföljs av att näthinnan lossnar och intraokulära blödningar, som leder till synförlust som kan gå så långt som att djuret är fullständigt blind.

Men även om Collie-ögonavvikelse kan leda till blindhet, påverkar sjukdomen inte djurens överlevnad och de flesta hundar anpassar sig ganska bra till sin synförlust. Det är uppenbarligen nödvändigt att anpassa sin miljö för att göra deras vardag enklare.

Collies eye anomali kan associeras med andra, ibland mer uppenbara, ögonabnormiteter som mikroftalmi.

Finns det någon behandling för COA?

Tyvärr finns det inget botemedel mot detta tillstånd, även om vissa avvikelser som ibland förknippas med collie-ögonanomali, såsom coloboma, kan dra nytta av operation för att minimera effekterna.

Finns det förebyggande åtgärder?

Det finns nu ett genetiskt test för att upptäcka hundar som bär på den muterade genen som är ansvarig för Collie eye anomali. Hos raser i riskzonen gör detta test det möjligt att från avel utesluta hundar som bär två kopior av den defekta genen eller att föda upp hundar som bara har en kopia av den defekta genen (heterozygoter) med hundar som inte bär på mutationen (friska homozygoter).

Hjälp utvecklingen av webbplatsen och dela artikeln med vänner!